Overpriset radonmåling fra Radonregisteret?

Beboere på Ravnefjellet har fått besøk fra Radonregisteret AS, et firma som tilbyr radongassmåling. Målinger som dette er i utgangspunket ikke så dumt, men det finnes rimeligere alternativer på markedet.
Saken er oppdatert med tilsvar fra Radonregisteret


Med tanke på bekledning, presentasjon og legitimering kan man kanskje få et inntrykk av at Radonregisteret er et offentlig "underbruk" av Statens Strålevern (SSV). Men dette er altså et privat firma, som av noen har blitt anklaget for å drive med skremselspropaganda og for å selge overprisede målinger.

Standardpakken til Radonregisteret koster kr 2500. Om du ønsker at noen skal utføre målingen for deg og å få en personlig oppfølging, så er dette sikkert en helt grei pris. Men SSV samarbeider med firma som selger målere som man selv plasserer i boligen. Disse koster fra 250 - 500 kroner.  

Bergen kommune ved avdeling for miljørettet helsevern - og SSV anbefaler alle å utføre radonmålinger, også om man bor i et område hvor det i utgangspunktet ikke er kjent radonfare. Selv om vi bor utenfor det såkallte "radonbeltet", er det jo en teoretisk mulighet for at det ble tilkjørt radonholdige fyllmasser da husene ble bygget.

Aktuelle linker:
Mer informasjon fra SSV om måling av radon i boliger
Her er listen over firma som SSV anbefaler


Tilsvar fra Radonregisteret 19.03.2009:
Radonregisteret tilbyr også målinger fra 490,-. Dette er først og fremst når vi får bestillinger på nett eller telefon i områder hvor det ikke er påvist høye radonverdier.
 
Når våre konsulenterer er ut i " felten" er vi i områder hvor det er stor fare for høye radonverdier og kundene ønsker en hel pakke og ikke kun radonmåling.
 
Vi tilbyr en hel pakke og et eksempel er hvis man har for høye verdier og trenger man en Radoninspektør foreksempel  i Bergen, hvor henvender man seg og hva er prisen på dette?
 
Det er også vel å merke seg at den prisen dere har fått kun inneholder 2 sporfilm (Statens Strålevern anbefaler minimum 2 stk) mens i våre pakker er det inkludert 4 sporfilm. Vi mener at skal man ta radonmåling bør det gjøres med heller 2 for mye en 1 for lite for å få mest mulig korrekt analyse.
 
Man får også hvert 3 år tilsendt en ny radonsjekk fra Radonregisteret.
 
Eksempel
 
Man kan kjøpe en boligalarm til 1,- og 349 i måneden eller betale 3000,- og betale 199,- per måned. Hva lønner seg over tid?
 
Anbefaler deg også å se vedlegg på prisammenligning fra oss og våre konkurrenter.
 
Når det gjelder avisartikkelen du henviser til fikk vi en beklagelse dagen etterpå  i papirutgaven da artikken  innholdt feilaktige opplysninger.
 
Men ja budskapet er skremmende og vi står 110% inne for at det opplysningsarbeidet vi utfører er viktig. Spesielt i Bergen der det ikke er gjort noen skikkelig kartlegging av radon tidligere.
 
Håper dette var litt oppklarende.
 
Ønsker deg en fin dag videre!
 
Med vennlig hilsen
 
Radonregisteret (
support@radonregisteret.no)
Av: Einar Irjan Ananiassen
Publisert: 05.03.2009 00:00:23Informasjon
Nyheter
HMS
Din side
Arkiv