Årsmøte gjennomført

Tirsdag 27. april var det årsmøte for Ravnefjellet sameie. Her er en kort oppsummering av hva som skjedde.


Det var til sammen 12 seksjoner representert på årsmøtet, inkludert de som sitter i styret. Det var ingen nye kandidater som hadde meldt seg til valg, så derfor fortsetter styret med de medlemmer de hadde i forrige periode.
Regnskap og budsjett ble godkjent av årsmøtet. Det var bare en sak som skulle stemmes over, ut over de valg og økonomi, og det var endring i vedtektene i forbindelse med bruk av fellesområder. Vedtektsendringen ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

Den oppdaterte versjonen av vedtektene kan lastes ned her: www.ravnefjellet.no/filer/vedtekter_2010.pdf

Etter at de formelle tingene var unnagjort, ble det snakket løst om fast om ting som er relevant for oss på Ravnefjellet. Dette inkluderte dugnad, hundehold, parkering og annet.

Et skikkelig møtereferat vil bli distribuert i løpet av kort tid.

 Av: Einar Irjan Ananiassen
Publisert: 28.04.2010Informasjon
Nyheter
HMS
Din side
Arkiv