Vårdugnad

Nå er tiden inne for å feie gatene, plukke søppel/boss, fjerne gamle juletrær og andre etterlatenskaper, ordne lekeplassen og gjøre annet forefallende arbeid på fellesarealene.


Alle beboere er med dette invitert til årets vårdugnad tirsdag 11. mai kl. 18.00.

Klassisk dugnadsservering kan forventes. :-D 

Ravnefjellet sameie deltar nå på BIR sin "Hold Norge"-kampanje. Derfor kan vi gratis levere inntil 20 sekker med «overflateboss» sammen med restavfallet. I tillegg blir det bestilt container til denne datoen, som kan brukes til annet avfall. Husk at containeren ikke skal brukes til spesialavfall (alle elektriske apparater, batterier, maling, olje osv. osv.). Containeren leies også for at alle skal kunne kaste litt, så vis hensyn. 

Klikk her for å se en oversikt over hva du IKKE skal kaste i containeren. Legg spesielt merke til at impregnert trevirke (for eksempel hagemøbler) også er med på denne listen.
Av: Einar Irjan Ananiassen
Publisert: 06.05.2010Informasjon
Nyheter
HMS
Din side
Arkiv